Stránky o měkkýších > Tabulka měkkýšů
Pages about molluscs > Table of molluscs

Tabulka měkkýšů (Mollusca) České republiky a Slovenska

Table of molluscs (Mollusca) of The Czech Republic and Slovakia

sestavil Michal Maňas / compiled by Michal Maňas

Klikněte v záhlaví tabulky pro setřídění (abecedně A-Z nebo Z-A) TŘÍDĚNÍ JE POMALÉ a závisí na rychlosti Vašeho počítače.

Click on table headline to sort (alhabetically A-Z or Z-A)

SORTING IS SLOW and depend on procesor in your computer. Vysvětlivky k tabulce / Explanatory notes to table

Tipy

Starší veze této tabulky / Older version of this table

 

Druh / Species Ekoelement Vodní (v) / suchozemský (s) Česká republika (ohrožení) Slovensko (ohrožení nebo jenom výskyt) Skupina Areotyp Poznámka
Theodoxus danubialis (C. Pfeiffer, 1828)10 RVvCRVVII.cmediteránně-pontický
Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)10vEX+II.eevropský
Theodoxus transversalis (C. Pfeiffer, 1828)10 RVvEXVII.fpodunajský
Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862)10 SG (PD)vENSVII.fpodunajský
Viviparus contectus (Millet, 1813) 10 SG-PDvNT+II.bevropsko-západosibiřský
Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758)10vNTII.eevropský
Esperiana acicularis (Férussac, 1823)10 RVvE (Šteffek 1994, E (Škapec 1992)VII.apontický
Esperiana esperi (Férussac, 1823)10 RVvEXVII.apontický
Melanoides tuberculatus (O. F. Müller, 1774)10v1house
Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)10vNE+nepůvodnízavlečený do Evropy pravděpodobně z Nového Zélandu
Alzoniella slovenica (Ložek et Brtek, 1964)10 FNvENRV.hendemický druh SZ slovenska a V Moravy
Sadleriana pannonica (Frauenfeld, 1865)10 FNvRV.hzápadokarpatský
Bythinella austriaca (von Frauenfeld, 1857) s. lat.10 FNvNT+V.dvýchodoalpsko-karpatský
Bythinella metarubra Falniowski, 198710vI
Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828)10 RVvEN+VII.apůvodně pontický, který byl zavlečen do jiných částí Evropy
Bythinia leachii (Sheppard, 1823)10 PDvCRRI.cpalearktický
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)10 SG-RVvLC+I.cpalearktický
Acicula parcelineata (Clessin, 1911)1 SIsCRSV.akarpatský
Platyla polita (Hartmann, 1840)1 SIsVU+IV.astředoevropský
Valvata cristata O. F. Müller, 1774 10 PDvLC+I.cpalearktický
Valvata macrostoma Mörch, 186410 PDtvCRVII.aeurosibiřský
Valvata naticina Menke, 184510 RVvEVII.dponticko-baltský
Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774)10 SGRVvNT+I.cpalearktický
Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758)10 SGvLC+I.cpalearktický
Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) 10 SG-PD(-t)vLC+I.bholarktický
Stagnicola corvus (Gmelin, 1791)10 SGvLC+I.cpalearktický
Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer, 1821)10vDDII.eevropský
Stagnicola occultus (Jackiewicz, 1959)10vCRII.eevropský
Stagnicola palustris O. F. Müller, 1774 s. str.10vDD+I.cpalearktický
Stagnicola turricula (Held, 1836)10vLC+I.cpalearktický
Radix ampla (Hartmann, 1821) 10vNT+I.cpalearktický
Radix auricularia (Linnaeus, 1758) 10 SGvLC+I.cpalearktický
Radix ovata (Draparnaud, 1805) 10vNT+I.cpalearktický
Radix peregra (O. F. Müller, 1774) s. str.10 SGRVvLC+I.cpalearktický
Myxas glutinosa (O. F. Müller, 1774)10vEXII.aeurosibiřský
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)10 SGvLC+I.bholarktický
Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758)10 PDtvNT+I.bholarktický
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) 10 SGvNT+I.bholarktický
Physella cf. acuta (Draparnaud, 1805) 10 SGRVvNE+nepůvodnízavlečený se S Ameriky či mediteránní
Planorbis carinatus O. F. Müller, 177410 SGvENVII.eevropský
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) 10 PDvLC+II.bevropsko-západosibiřský
Anisus leucostoma (Millet, 1813) 10 PDtvLC+II.bevropsko-západosibiřský
Anisus septemgyratus (Rossmässler, 1835)10 PDvCRVII.bevropsko-západosibiřský
Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) 10 PDtvVU+II.bevropsko-západosibiřský
Anisus vortex (Linnaeus, 1758) 10 SG-PDvLC+II.bevropsko-západosibiřský
Anisus vorticulus (Troschel, 1834) 10 SGvCREII.eevropský
Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) 10 SG-PDvLCRI.cpalearktický
Gyraulus acronicus (A. Férussac, 1807) 10 SGPDvENEI.cpalearktický
Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) 10 SGvLC+I.cpalearktický
Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) 10 SGvLC+I.bholarktický
Gyraulus laevis (Alder, 1838) 10 SGvVURII.eevropský
Gyraulus parvus (Say, 1817)10vNEnepůvodnízavlečený do Evropy ze S Ameriky
Gyraulus riparius (Westerlund, 1865)10 PDvE (Šteffek 1994), E (Škapec 1992)II.dseveroevropsko-sibiřský
Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1852) 10vCRII.eevropský
Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) 10 SGvLC+I.cpalearktický
Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774) 10 PDvVU+I.cpalearktický
Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) 10 SGvLC+II.bevropsko-západosibiřský
Menetus dilatatus (Gould,1841)10vNEnepůvodnízavlečený do Evropy ze S Ameriky
Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774 10 RV (FN)vLC+II.eevropský
Ferrissia clessiniana (Jickeli, 1882)10 SG(RV)vNE+nepůvodnízavlečený z Afriky
Carychium minimum O. F. Müller, 1774 9 PDsLC+II.aeurosibiřský
Carychium tridentatum (Risso, 1826)8 HGsLC+II.eevropský
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) 7 MSsLC+I.bholarktický
Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) 6 XCsLC+I.bholarktický
Cochlicopa nitens (M. von Gallenstein, 1848)9 PDsCREII.cvýchodoevropsko-západosibiřský
Cochlicopa repentina Hudec, 19607 MSsNEI-neplatný taxon / invalid taxon
Spelaeodiscus tatricus Hazay, 18835 PTpsEV.hzápadokarpatský
Argna bielzi (Rossmässler, 1859)1 SIsV (Šteffek 1994), E (Škapec 1992)V.akarpatský
Orcula dolium (Draparnaud, 1801)7 SIpsVU+V.calpsko-západokarpatský
Sphyradium doliolum (Bruguiére, 1792)1 SIsNT+VIII.astředoevropsko-meridionální
Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830)1 SIsE (Šteffek 1994), V (Škapec 1992)VI.aalpský
Granaria frumentum (Draparnaud, 1801)4 STsNT+VIII.astředoevropsko-meridionální
Abida secale (Draparnaud, 1801)7 SIpsE (Šteffek 1994), E (Škapec 1992)VI.ezápadoevropsko-alpský
Chondrina avenacea (Bruguiére, 1792)sEN
Chondrina clienta (Westerlund, 1883)4 STpsVU+VI.calpsko-jihovýchodoevropský
Chondrina tatrica Ložek, 19484 STpsSV.hzápadokarpatský
Pupilla alpicola (Charpentier, 1837)9 PDsCREV.balpsko-karpatský
Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)5 PTsNT+I.bholarktický
Pupilla sterrii (Voith, 1840)4 STsVU+I.cpalearktický
Pupilla triplicata (Studer, 1820)4 STsVU+VIII.astředoevropsko-meridionální
Pyramidula pusilla (Vallot, 1801)4 STpsVU+VI.dmediteránně-alpský
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) 5 PT(SI)sLC+I.bholarktický
Vallonia enniensis (Gredler, 1856)9 PDsENVVIII.astředoevropsko-meridionální
Vallonia excentrica Sterki, 18935 PTsNE+I.bholarktický
Vallonia declivis Sterki, 18928 HGsEXI.cpalearktický
Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) 5 PTsLC+I.bholarktický
Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774)1 SIsNT+II.fzápadopalearktický
Columella aspera Waldén, 19661 SIsLCIIII.azápadoevropský
Columella columella (G. v. Martens, 1830)5 PTsR (pouze C. c. gredleri)I.bholarktický
Columella edentula (Draparnaud, 1805)8 HGsLC+I.bholarktický
Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)4 STpsEN+VIII.astředoevropsko-meridionální
Truncatellina costulata (Nilsson, 1823)4 ST(SI)sCREIV.bstředo-východoevropský
Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807)5 PTsLC+II.eevropský
Vertigo alpestris Alder, 1838 7 SIpsVU+I.cpalearktický
Vertigo angustior Jeffreys, 18308 HGsVU+II.eevropský
Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) 9 PDsVU+I.cpalearktický
Vertigo geyeri Lindholm, 19259 PDsCREI.cpalearktický
Vertigo modesta (Say, 1824)7 MSsEI.cpalearktický
Vertigo moulisiana (Dupuy, 1849)9 PDsCREVIII.catlanticko-meridionální
Vertigo pusilla O. F. Müller, 1774 1 SIsNT+II.eevropský
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) 5 PTsNT+I.bholarktický
Vertigo ronnebyensis (Westerlund, 1871)sCR
Vertigo substriata (Jeffreys, 1833)8 HGsNTSIV.cstředoevropsko-sarmatský
Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774)4 STsVU+VIII.dponticko-meridionální
Chondrula tridens eximia (Rossmässler, 1837)s+
Chondrula albolimbata (L. Pfeiffer, 1848)sR
Ena montana (Draparnaud, 1801) 1 SIsNT+IV.astředoevropský
Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774)2 SIthsLC+II.eevropský
Zebrina detrita (O. F. Müller, 1774)4 STsENSVIII.astředoevropsko-meridionální
Alopia bielzii clathrata (Rossmässler, 1857)5 PTpsV (Šteffek 1994), E (Škapec)V.hzápadokarpatský
Cochlodina cerata (Rossmässler, 1836)2 SIths++V.akarpatský
Cochlodina cerata opaviensis Brabenec et Mácha, 19602 SIthsEN
Cochlodina commutata (Rossmässler, 1836)sVU
Cochlodina dubiosa corcontica Brabenec, 1967sEN
Cochlodina fimbriata (Rossmässler, 1835)s+
Cochlodina fimbriata remota Ložek, 19521 SIsE (Šteffek 1994), E (Škapec 1992)V.hzápadokarpatský
Cochlodina laminata (Montagu, 1803) 1 SIsLC+II.eevropský
Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) 1 SIsVU+IV.gbaltsko-trácko-středoevropskýNa Moravě NT.
Itala ornata (Rossmässler, 1836) 5 PTpsVUVI.bvýchodoalpskýNa Moravě EN.
Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836)1 SIsVU+IV.gbaltsko-trácko-středoevropský
Pseudofusulus varians (C. Pfeiffer, 1828)1 SIsCRE (Škapec 1992)V.calpsko-západokarpatský
Macrogastra badia (C. Pfeiffer, 1828)sEN
Macrogastra latestriata (A. Schmidt, 1857)1 SIsCR+V.lbaltsko-karpatský
Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) 1 SIsNT+II.eevropský
Macrogastra tumida (Rossmässler, 1836)3 SIhsVU+V.akarpatský
Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) 3 SIhsNT+II.eevropský
Clausilia bidentata (Ström, 1756)sEN
Clausilia cruciata (Studer, 1820)1 SIsVU+IV.bstředo-východoevropský
Clausilia dubia Draparnaud, 1805 7 SIpsLC+IV.astředoevropský
Clausilia dubia carpatica Brancsik, 18887 SIpsRV.akarpatský
Clausilia dubia ingenua Hudec et Brabenec, 19637 SIpsRV.akarpatský
Clausilia parvula de Férussac, 1807 7 MSpsNT+IV.astředoevropský
Clausilia pumila C. Pfeiffer, 1828 3 SIhsLC+IV.gbaltsko-trácko-středoevropský
Clausilia pumila pumila C. Pfeiffer, 18283 SIhs++IV.gbaltsko-trácko-středoevropský
Clausilia pumila sejuncta Westerlund, 18713 SIhs++
Clausilia pumila succosa Schmidt, 18573 SIhs+
Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) 7 SIpsNT+IV.astředoevropský
Alinda biplicata (Montagu, 1803) 2 SI(MS)sLC+IV.fmoeticko-středoevropský
Alinda biplicata bohemica (Clessin)s
Balea perversa (Linnaeus, 1758)7 MSpsVU+III.catlantický
Balea stabilis (L. Pfeiffer, 1847)1 SIsSV.akarpatský
Vestia elata (Rossmässler, 1836)1 SIs+V.akarpatský
Vestia gulo (E. A. Bielz, 1859)3 SIhsCR+V.akarpatský
Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952)1 SIsENV.jsudeto-západokarpatský
Vestia turgida (Rossmässler, 1836)3 SIhsVU+V.akarpatský
Bulgarica cana (Held, 1836)1 SIsEN+IV.astředoevropský
Bulgarica nitidosa (Uličný, 1893)sVU
Quickella arenaria (Bouchard-Chantereaux, 1837)5 PTsEIII.catlantický
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)8 HGsLC+II.aeurosibiřský
Succinea putris (Linnaeus, 1758) 9 PDsLC+II.aeurosibiřský
Oxyloma elegans (Risso, 1826) 9 PDsNT+I.cpalearktický
Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774)4 STsLC+VIII.astředoevropsko-meridionální
Cecilioides petitiana (Benoit, 1862)sEX
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)7 MSsLC+I.cpalearktický
Hebetodiscus inermis (H. B. Baker, 1929)sNE+
Discus perspectivus (Megerle von Mühlfeld, 1816) 1 SIsVU+IV.jperipanonský
Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) 2 SI(MS)sLC+III.bstředo-západoevropský
Discus ruderatus (Férussac, 1821)1 SIsNT+I.cpalearktický
Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774)9 PDsLC+I.bholarktický
Euconulus praticola (Reinhardt, 1883)9 PDsVUVIV.dstředo-severoevropský
Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) 7 MSsLC+I.bholarktický
Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) 7 MSsLC+I.cpalearktický
Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805) 2 SI(HG)sLCIV.ialpsko-středoevropskýNa Moravě NT.
Eucobresia nivalis (Dumont et Mortillet, 1854)1 SIsEN+V.balpsko-karpatský
Semilimax kotulae Westerlund, 1883)2 SI(MS)sVU+V.balpsko-karpatský
Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802)8 HGsLC+IV.ialpsko-středoevropský
Vitrea contracta (Westerlund, 1871)7 MSsLC+II.eevropský
Vitrea crystallina (O. F. Müller, 1774) 2 SI(HG)sLC+II.eevropský
Vitrea diaphana (Studer, 1820) 1 SIsNT+VIII.balpsko-meridionální
Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871)1 SIsVU+VIII.balpsko-meridionální
Vitrea transsylvanica (Clessin, 1877)1 SIsEN+V.akarpatský
Aegopis verticillus (Lamarck, 1822)sVU
Aegopinella epipedostoma (Fagot, 1879) 1 SIsNT+IV.astředoevropský
Aegopinella minor (Stabile, 1864) 2 SIthsLC+IV.hmediteránně-středoevropský
Aegopinella nitens (Michaud, 1831) 1 SIsLC+IV.astředoevropský
Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805)1 SIsNTIII.catlantickýNa Moravě VU.
Aegopinella pura (Alder, 1830) 1 SIsLC+II.eevropský
Perpolita hammonis (Ström, 1765)7 MSsLC+I.cpalearktický
Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853)8 HGsEN+II.aeurosibiřský
Oxychilus alliarius (Miller, 1822)sNE
Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774)7 MSsLC+III.bstředo-západoevropský
Oxychilus depressus (Sterki, 1880)1 SIsNT+IV.estředo-jihovýchodoevropský
Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837) 7 MSsLC+III.azápadoevropský
Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835)2 SI(MS)sNT+IV.estředo-jihovýchodoevropský
Oxychilus inopinatus (Uličný, 1887)4 STsNT+V.fbalkánsko-subkarpatský
Oxychilus mortilleti (L. Pfeiffer, 1859)sCR
Oxychilus orientalis (Clessin, 1877)1 SIs+V.akarpatský
Daudebardia brevipes (Draparnaud, 1805)1 SIsEN+VIII.astředoevropsko-meridionálníNa Moravě VU.
Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) 1 SIsNT+VIII.astředoevropsko-meridionální
Carpathica calophana (Westerlund, 1881)1 SIsSV.kvýchodokarpatský
Tandonia budapestensis (Hazay, 1881)7 MSsLCRIV.fmoeticko-středoevropský
Tandonia rustica (Millet, 1843)6 XCsNTRIV.hmediteránně-středoevropský
Bielzia coerulans (M.Bielz, 1851)1 SIsVU+V.akarpatský
Limax cinereoniger Wolf, 1803 2 SI(MS)sLC+II.eevropský
Limax bielzi Seibert, 1873sE
Limax maximus Linnaeus, 1758 7 SIpsLC+IX.amediteránní
Limacus flavus (Linnaeus, 1758)7 SIpsLC+II.eevropský
Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774) 1 SIsLC+II.eevropský
Lehmannia macroflagellata Grossu et Lupu, 19621 SI(p)sNTIV.isudetokarpatský
Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774)1 SI(p)sLC+II.eevropský
Lehmannia nyctelia (Bourguignat, 1861)1 SI(p)sEN+V.gbalkánsko-karpatský
Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) 5 PTsLC+II.eevropský
Deroceras fatrense Mácha, 19811 SI(p)sIV.hzápadokarpatský
Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) 8 HGsLC+I.bholarktický
Deroceras panormitanum (Lessona et Pollonera, 1882)sNE+
Deroceras praecox Wiktor, 19663 SIhsNTIV.jsudeto-západokarpatský
Deroceras reticulatum (O. F. Müller, 1774) 7 MSsLC+II.eevropský
Deroceras rodnae Grossu et Lupu, 19652 SI(HG)sLCIIV.astředoevropský
Deroceras sturanyi (Simroth, 1894)8 HGsLC+II.eevropský
Deroceras turcicum (Simroth, 1894)1 SIsNE+IV.estředo-jihovýchodoevropský
Boettgerilla pallens Simroth, 19127 MSsLC+nepůvodní"kavkazský středoevropský, východoevropský, středoeasijský, (původně kavkazský)"
Arion circumscriptus Johnston, 1828 1 SIsNT+IV.dstředo-severoevropský
Arion distinctus Mabille, 18687 MSsLC+III.azápadoevropský
Arion fasciatus (Nilsson,1823)7 MSsLC+II.eevropský
Arion intermedius (Normand, 1852)3 SIhsNTIII.azápadoevropský
Arion lusitanicus Mabille, 18687 MSsLC+III.bstředo-západoevropský
Arion rufus (Linnaeus, 1758)3 SIisLC+III.bstředo-západoevropský
Arion silvaticus Lohmander, 1937 1 SIsLC+II.cvýchodoevropsko-západosibiřský
Arion subfuscus (Draparnaud, 1805) 2 SI(MS)sLC+II.eevropský
Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774)2 SI(MS)sLC+II.eevropský
Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774)1 SIsNT+VII.apontický
Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801)5 SSsLC+IV.bstředo-východoevropský
Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774)6 XCsNT+IX.batlanticko-mediteránní
Trichia hispida (Linnaeus, 1758) 7 MSsLC+II.eevropský
Trichia sericea (Draparnaud, 1801)sLC
Trichia striolata danubialis (Clessin, 1874)2 SI(MS)sRVII.fpodunajský
Trichia villosula (Rossmässler, 1838)8 HGsVU+V.hzápadokarpatský
Plicuteria lubomirskii (Slósarskii, 1881)7 MSsNT+V.hzápadokarpatskýNa Moravě LC.
Petasina bakowskii (Polinski, 1929)1 SIs+V.akarpatský
Petasina bielzi (A. Schmidt, 1860)1 SIsSV.kvýchodokarpatský
Petasina edentula (Draparnaud, 1805)sEN
Petasina filicina (L. Pfeiffer, 1841)1 SIsE (Šteffek 1994), V (Škapec 1992)VI.bvýchodoalpský
Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) 1 SIsNT+V.calpsko-západokarpatský
Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774)4 STsCREIV.astředoevropský
Candidula soosiana (J. Wagner, 1933)4 STsCRRV.hzápadokarpatský
Candidula unifasciata (Poiret, 1801)4 STsCRIII.azápadoevropský
Helicella itala (Linnaeus, 1758)sEN
Xerolenta obvia (Menke, 1828) 4 STsLC+VII.apontický
Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805)sNT
Perforatella bidentata (Gmelin, 1791) 3 SIisNT+IV.cstředoevropsko-sarmatský
Perforatella dibothrion (M. V. Kimakowicz, 1884)1 SIsSV.akarpatský
Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) 2 SI(MS)sLC+IV.astředoevropský
Monachoides vicinus (Rossmässler, 1842) 3 SIhsNT+V.akarpatskýNa Moravě LC.
Pseudotrichia rubiginosa (Rossmässler, 1838) 9 PDsVU+II.aeurosibiřský
Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828)3 SIhsLC+V.evýchodoalpsko-západokarpatský
Hygromia transsylvanica (Westerlund, 1876)1 SIsE (Šteffek 1994), E (Škapec 1992)V.akarpatský
Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) 2 SI(MS)sLC+IV.dstředo-severoevropský
Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) 7 SIpsLCIII.bstředo-západoevropský
Faustina faustina (Rossmässler, 1835) 1 SIsVU+V.akarpatskýNa Moravě NT.
Chilostoma cingulella (Rossmässler, 1837)5 PTpsSV.hzápadokarpatský
Chilostoma rossmaessleri (L. Pfeiffer, 1842)1 SI(p)sEV.hzápadokarpatský
Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) 1 SIsLC+IV.astředoevropský
Causa holosericea (Studer, 1820)1 SIsNT+VI.aalpský
Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) 2 SI(MS)sLC+III.azápadoevropský
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)2 SI(MS)sLCIII.azápadoevropský
Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821) 4 ST(SI)sNT+VII.eponticko-panonský
Helix lutescens Rossmässler, 18374 STsSV.mperikarpatský
Helix pomatia Linnaeus, 17582 SIthsLCSIV.estředo-jihovýchodoevropský92/43/EEC příloha V
Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)10vCRI.bholarktický
Unio crassus Philipsson, 1788 10 RVvENVII.eevropský92/43/EEC příoha II, IV
Unio pictorum (Linnaeus, 1758) 10 RVvLC+II.eevropský
Unio tumidus Philipsson, 178810 SGRVvVUVII.eevropský
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)10 RV(SG)vLC+II.aeurosibiřský
Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) 10 RV(SG)vVU+II.aeurosibiřský
Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835)10 RVvENEII.eevropský
Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)10vNE+nepůvodníasijský
Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)10vNE+nepůvodníasijský
Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) s. lat.10 SG(RV)vLC+I.cpalearktický
Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) s. str.10 SG(RV)v?
Sphaerium nucleus (Studer, 1820)10v?
Sphaerium radiatum (Westerlund, 1897)10v+
Sphaerium rivicola (Lamarck, 1818) 10 SGRVvVU+II.eevropský
Sphaerium solidum (Normand, 1844)10vEX+
Musculium lacustre (O. F. Müller, 1774) 10 PDvNT+I.bholarktický
Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774) 10 RVvENEI.cpalearktický
Pisidium casertanum (Poli, 1791)10 RV-PDtvLC+I.akosmopolitní
Euglesa globularis (Clessin, 1873)10vENEN
Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823) 10 RV(SG)vLCSI.bholarktický
Pisidium hibernicum Westerlund, 189410 SGvENI.cpalearktický
Pisidium milium Held, 1836 10 SG-RVvVU+I.bholarktický
Pisidium moitessierianum Paladilhe, 186610 SG-RVvENEII.eevropský
Pisidium nitidum Jenyns, 1832 10 RV(SG)vLCSI.bholarktický
Pisidium obtusale (Lamarck, 1818) 10 PDtvNT+I.bholarktický
Pisidium personatum Malm, 1855 10 RV-PDtvLC+II.aeurosibiřský
Pisidium pseudosphaerium Favre, 192710 PDvCRSIII.bstředo-západoevropský
Pisidium subtruncatum Malm, 1855 10 SG-RVvLC+I.bholarktický
Pisidium supinum A. Schmidt, 185110 RVvNTSI.cpalearktický
Pisidium tenuilineatum Stelfox, 191810 RV(SG)vCREII.eevropský
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) 10 RV(SG)vNE+VII.bponto-kaspický

 


Poslední aktualizace tohoto dokumentu